LIBUŠE, 25. května 2019 amfiteátr letního kina v Žatci

 

Areál letního kina se otevírá pro veřejnost v 19:00 hodin, uzavření je ve 00:30 hodin.

Pokladna na místě bude otevřena ve 13:00 hodin uzavřena ve 21:30 hodin.

 

Představení se koná i při nepříznivém počasí (mírný déšť, chlad, apod.). Začátek představení může být s ohledem na počasí posunut až o 30 minut.

Bude-li představení zahájeno, vstupné se nevrací! Upozorňujeme, že v případě špatného počasí (deště) je zakázáno ukrýt se pod převisem střechy před jevištěm.

Představení se ruší při výrazně nepříznivém počasí (silný déšť, bouřka, vítr apod.).

Definitivní rozhodnutí o zrušení představení bude vydáno pořadatelem akce MěD Žatec až těsně před začátkem představení.

Vstupné za zrušené představení je možno obdržet v plné výši oproti vráceným vstupenkám v místě jejich nákupu. Nárok na vrácení vstupného je třeba uplatnit do 14 dnů od zrušení představení.

 

Do oploceného areálu amfiteátru je zakázáno vnášet a používat deštníky.

Návštěvníkům doporučujeme teplé oblečení, při deštivém počasí budou na místě k zakoupení pláštěnky.

Pro komfortní sezení lze zakoupit pěnové podsedáky.

Na lavičkách v hledišti platí zákaz kouření i pro elektronické cigarety.

Během představení je zakázáno používat fotoaparáty, videokamery a jiné záznamové prostředky.

Do areálu je zakázán vstup domácích zvířat.

 

Pro vozíčkáře a doprovod je vyčleněno 6 míst na představení. Na návštěvu diváka s vozíkem je nutné upozornit při nákupu vstupenek.

Pro diváky jsou k dispozici kamenné a mobilní toalety v areálu amfiteátru včetně bezbariérových.

Představení má dvě dějství o délce cca 1h15min a 1h35 minut s přestávkou 30 minut.

V areálu je pro návštěvníky připraveno občerstvení včetně nápojů.

V okolí areálu jsou k dispozici parkovací místa pro osobní automobily.

 

Držitelé vstupenek mohou zaparkovat i v uzavřené ulici Vrchlického před letním kinem.

 

 

 

Pro držitele vstupenek jsou připraveny následující „bonusové“ produkty:

 

CHCHP Vás zve do svého areálu, zde můžete absolvovat prohlídku expozicí u Majáku nebo v Galerii Sladovna, ochutnat pivo LIBUŠE uvařené k této příležitosti, zdarma si vyšlápnout Chmelový maják nebo navštívit naší Restauraci a Pivovar U Orloje a ochutnat místní speciality.

 

 

Chmelařské muzeum Vás zve od 10:00 – 18:00 k návštěvě expozice, návštěvníci kteří se prokáží vstupenkou na open air operu LIBUŠE mají vstup do Chmelařského muzea zdarma.

 

Vzhledem k neočekávané možnosti

uvádíme 25. 5. 2019 od 21:00 hodin v letním amfiteátru v Žatci,

místo anoncované opery AIDA operu LIBUŠE.

V hlavní roli LIBUŠE se představí

 slavná česká sopranistka světového renomé EVA URBANOVÁ.

Účinkuje orchestr a sbor Severočeského divadla Ústí nad Labem.

Děkujeme za pochopení.

 Délka představení: 2 hodiny 40 minut. Opera je nastudována v češtině.

 

   

 

 

 Libuše není jen vrcholnou slavnostní operou, nýbrž představuje také významný symbol české národní kultury.

Bedřich Smetana dokončil tuto operu v roce 1872, na jevišti však zazněla až o devět let později při prvním otevření Národního divadla.

Toto dílo je určeno především pro slavnostní příležitosti a i dnes je v Národním divadle uváděno pouze ve významné dny a o státních svátcích.

Smetana v něm mistrovsky zpracoval mytický příběh o bájné české kněžně a sporu dvou bratří, ústící v akt smíření

a obraz věštby radostné budoucnosti českého národa. Libuše je nerozlučně spjata s moderními českými dějinami i dějinami nejen

Národního divadla, kde mnohokrát v minulosti zazněla jako dílo zcela mimořádné svým humanistickým a společenským poselstvím.

 

Bedřich Smetana - LIBUŠE, v hlavní roli s Evou Urbanovou

DIRIGENT : Milan Kaňák

LIBUŠE : Eva Urbanová
PŘEMYSL : Richard Haan
CHRUDOŠ : Zdeněk Plech
ŠŤÁHLAV : Jan Ondráček
LUTOBOR : Pavel Vančura
RADOVAN : Martin Matoušek
KRASAVA : Valeria Vaygant
RADMILA : Alžběta Vomáčková


ORCHESTR A SBOR SEVEROČESKÉHO DIVADLA V ÚSTÍ NAD LABEM

Délka představení: první dějství: 1hod. 15 min
přestávka 30 min
druhé dějství: 1 hod 35 min

Open air opera Libuše bude z technických důvodů adaptována na dvě dějství oproti původním třem.

Pořadatelem je Městské divadlo Žatec.


Libuše není jen vrcholnou slavnostní operou, nýbrž představuje také významný symbol české národní kultury. Bedřich Smetana dokončil tuto operu v roce 1872, na jevišti však zazněla až o devět let později při prvním otevření Národního divadla. Toto dílo je určeno především pro slavnostní příležitosti a i dnes je v Národním divadle uváděno pouze ve významné dny a o státních svátcích. Smetana v něm mistrovsky zpracoval mytický příběh o bájné české kněžně a sporu dvou bratří, ústící v akt smíření a obraz věštby radostné budoucnosti českého národa. Libuše je nerozlučně spjata s moderními českými dějinami i dějinami nejen Národního divadla, kde mnohokrát v minulosti zazněla jako dílo zcela mimořádné svým humanistickým a společenským poselstvím. V Žatci je opera uvedena v rámci vyvrcholení oslav 170 let tamního divadla.

Obsah opery
1. dějství – Libušin soud

Před začátkem sněmu na Vyšehradě vyslechne Libuše Radmilu, která žádá o shovívavé posouzení sporu svých bratrů Chrudoše a Šťáhlava o dědictví. Libuše prosí bohy o ochranu českého národa. Jedna z dívek z Libušiny družiny, Krasava, se přiznává Radmile, že tento spor bratrů vznikl kvůli ní.
Proměna: Lid, moudrý Radovan i Lutobor, strýc Chrudoše a Šťáhlava, se pokoušejí rozhněvané bratry smířit, ale marně. Přichází Libuše a začíná soud. Šťáhlav je ochoten podrobit se rozhodnutí kněžny a starších kmene, Chrudoš však nekompromisně žádá, aby jako starší dostal veškeré dědictví on. Libuše navrhuje, aby si bratři dědictví rovnoměrně rozdělili a stařešinové s návrhem souhlasí. To Chrudoše pobouří natolik, že Libuši hrubě urazí a odejde. Libuše se rozhodne, že by měl lidu raději vládnout muž, s čímž všichni souhlasí. Libuše oznamuje, že knížetem se stane Přemysl ze Stadic. Lid propuká v jásot.

 

 

2. dějství – Libušin sňatek
Lutobor pozval Chrudoše ke schůzce u mohyly svého bratra, Chrudošova otce. Předtím však vyslechne zpověď své dcery Krasavy. Ta přiznává, že milovala Chrudoše, ale když ten nedal najevo svůj cit k ní, chtěla ho přimět k vyznání lásky předstíráním náklonnosti k jeho bratru Šťáhlavovi. Tím však vzbudila v Chrudošovi prudkou žárlivost, jež vedla ke sporu obou bratrů. Dívka má jedinou naději – smířit se s Chrudošem. Když Chrudoš přijde, přiznává se Krasava ke své vině a prosí ho o slitování. Chrudoš odolává, nakonec však Krasavě odpouští a smiřuje se i s bratrem.
Proměna: Ve Stadicích odpočívá ve stínu lípy Přemysl a myslí na Libuši. Najednou se objevuje skupina jezdců. Radovan oznamuje Přemyslovi, že Libuše si ho vyvolila za svého manžela a že se má s nimi odebrat na Vyšehrad. Přemysl se těžce loučí se svým lidem. Když však slyší o pohanění Libuše, kterého se dopustil Chrudoš, vydává se bez meškání na cestu.

 

 

Proroctví
Před kněžnou si oba bratři znovu podávají ruce. Signály oznamují, že nový vladař se již blíží. Libuše se připravuje na uvítání Přemysla a v modlitbě prosí svého zemřelého otce Kroka o požehnání.
Proměna: Přemysl s Libuší vystupují slavnostně na knížecí stolec a Radovan žehná jejich sňatku.Je však nutno soudit Chrudošovo provinění. Libuše prosí Přemysla o mírný rozsudek. Chrudoš chce pokorně pokleknout před Libuší, Přemysl jej však pozvedne. Šťastné ukončení sporu vyvolá nadšený jásot. Libuše ve vytržení nahlédne do budoucnosti. Ve svém vidění spatří knížete Břetislava, Jaroslava, vítěze nad Tatary, Přemysla Otakara II., Elišku Přemyslovnu, Karla IV. a nakonec husity a Jiřího z Poděbrad. Co bude následovat, je zahaleno mlhou, ale Libuše vysloví pevnou víru ve šťastnou budoucnost českého národa.
Čerpáno z webu http://www.bedrichsmetana.wz.cz/odkazy.htm

 

 

   

 

 

Nabízíme Vám pravidelné zasílání informací o programu divadla a dalších kulturních akcí v našem regionu.

Registraci můžete provést na: http://zatec.koupitvstupenku.cz/regemail

Další kulturní akce hledejte vždy na

www.divadlozatec.cz  nebo na https://www.facebook.com/DIVADLO.ZATEC/

 

Pořadatel:  Městské Divadlo Žatec, Dvořákova 27, 438 01, Žatec

 www.divadlozatec.cz, Tel.: +420 415 710 519